OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vyplňte tento formulář a pošlete jej emailem či poštou zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

Adresát(prodávající):
Nisen s.r.o.
U Hřebčince 2536
397 01 Písek
Česká republika
email: info@thermos-cz.cz

Spotřebitel(kupující):
Jméno a příjmení:
Adresa:
Datum objednání:
Datum obdržení:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží ............................ pod číslem objednávky ........................ .

Datum:

Podpis: (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)